Loading

Kargatzen

arabaeus Egoitz Elektronikoa

Bilaketarako inprimakia

2019/11/15 21:24:46

ZERBITZUAK

 • Informazio interesgarri berri bat

 • Nola erabili ziurtagiri digitalak

 • Baimenak

Araudia

 • 26/2011 Foru Dekretua,apirilaren 5eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa sortzen da.
 • 74/2011 Foru Dekretua, azaroaren 29ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, aldatu egiten da apirilaren 5eko 26/2011 Foru Dekretua, Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa sortzen duena.
 • 37/2011 Dekretua, maiatzaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, onartu egiten da Arabako Foru Administrazioko agirien erregistroen erregelamendua.
 • 66/2012 Erebakia, otsailaren 28ko Diputatuen Kontsei luarena. Honen bidez, onartu egiten da Arabako Foru Aldundiaren bulegoen eta erregistro presentzialen ordutegia.
 • 2087/1988 Dekretua,Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 7 ko 2.087/1988 Foru Dekretua, zeinez bidez Gizartearekiko Harremanak Bulegoa sortzen den.
 • 11/2007 Legea, ekainaren 22koa, herritarren zerbitzu publikoetarako sarbide elektronikoari buruzkoa. ((BOE, 2007ko ekainaren 3koa).
 • 1671/2009 Errege Dekretua, azaroaren 6koa, herritarren zerbitzu publikoetarako sarbide elektronikoari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen zati bat garatu duena. (BOE, 2009ko azaroaren 18koa). 
 • 3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren Segurtasunerako Nazio Eskema arautzen duena.
 • 4/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren Elkarreragingarritasunerako Nazio Eskema arautzen duena.

 

Probintzia Plaza z/g 01001 Vitoria-Gasteiz.
Tfnoa +34 945 181818. Fax +34 945 181754. e-Posta: diputaciondigital@araba.eus
© Arabako Foru Aldundia - Diputación Foral de Álava, 2010